Dortmund - Zeche Gneisenau

Dortmund-ZecheGneisenau-2021-07-02-000001Retro Dortmund-ZecheGneisenau-2021-07-02-000002Retro